Beretning til generalforsamling 8. april 2017

Velkommen til generalforsamling vedr. 2016, her på SKAMSTRUP MASKINSTATION

I 2016 har der været flere arrangementer i klubben end tidligere år.

Vi startede året med træf i knabstrup, det var første år der efter vi tidligere har været i Stestrup.

Det var et velbesøgt træf og det er måske det ræf hvor klubben slog publikumsrekord, et fint sted hvor der var overnatningsmulighed, når man kom langvejs fra, nå ja der var lige noget med det varme vand.

Den 2. juli holdt vi et fællestræf i Haverslev sammen med Modelloftets Venner, et udmærket træf med besøg af den svenske klub. Vi kunne godt have ønsket os lidt flere besøgende, men måske var det tidspunktet lige op til ferien.

17 september var der træf på Fyn for anden gang, denne gang var det flyttet i en hal hos efterskolen i Særslev. Det var også lidt tyndt med besøgende, men der skal vi nok have lidt tålmodighed, vi bør have en fast dato hvert år, så folk lære tidspunktet at kende, ligesom de to andre træf, så i 2017 bliver det den 2. september i Særslev.

Vi sluttede af med Tjele træf, det var godt besøgt og Peter halbestyreren er meget glad for vores træf, det er jo noget helt andet end idræt.

Klubben viste også det danske flag i Husum, der var enkelte medlemmer der udstillede.

På generalforsamlingen i 2016 blev det debateret meget hvordan klubbens 10 års jubilæum skulle fejres og der blev luftet flere ideer.

I bestyrelsen besluttede vi at arrangere en bustur til CLAAS fabrikken i Harsefeld, syd for Hannover den 26. og 27. januar 2017. I min naivitet troede jeg at når turen var næsten gratis kr. 250,- i egenbetaling ville den hurtigt blive overtegnet, men jeg skulle blive meget klogere, den var lidt svær at løbe i gang

Det var besluttet at der skulle være min 35 deltagere, turen blev kun til noget, da der i sidste øjeblik tilmeldte sig 3 ikke medlemmer, der så betalte fuld pris, så vi tog 27 afsted og alle under og efter turen har givet udtryk for at det var en oplevelsesrig og fint organiseret tur, som Nygaards turistbusser havde lavet.

Desværre er vi nu kommet i den situation, at vi igen står uden redaktør til klubbladet, Trine har meddelt at hun stopper pr. 6. marts 2017 og det beklager vi meget, men har taget det til efterretning.

Det er meget svært job at være redaktør, medlemmerne er ikke ret gode til at komme med indlæg, Trine efterlyste i sit første nummer artikler og billeder til et jubilæumsnummer, i næste nummer rykkede hun igen, der kom intet, så et blad bliver aldrig bedre end medlemmerne gør det til.

Så hvis vi skal have et klubblad, skal alle hjælpe med at finde en person der kan/vil påtage sig opgaven, det er ikke kun en bestyrelses opgave.

Det var så klubbens første 10 år, vi kunne godt tænke os har høre hvilke ideer I måtte have for klubbens fremtid.

I bestyrelsen har vi fået et forslag fra et medlem, at vinderne af konkurrencerne får et diplom i stedet for en pokal, pokalen har man jo kun til låns diplomet er egendom, så har man det synlige bevis som måske kan hænge der hvor man har sine traktorer eller værkstedet.

Til slut er der mange der skal takkes for deres indsats i 2016 Trine for den tid hun påtog sig opgaven som redaktør.

Flemming Jensen for sit store arbejde omkring Claas turen, så den kunne gennemføres, og fordi vi kan holde generalforsamling her i dag.

Klaus Gustenhof for at stå for klubbens stand i Husum og bestyrelsen for samarbejdet i 2016
Tak for ordet

(Formand Carl Voss)

Ordinær generalforsamling

Vi starter med en rundtur på Lammefjorden i bus, en lokael landmand vil fortælle historien om inddæmningen
Af Lammefjorden.
Videre til Aspagaarden hvor vi ser maskinparken.
Derefter tilbage til pumpestationen hvor vi holder genefalforsamling.

INDKALDELSE VIL BLIVE SENDT UD PR. BREV TIL ALLE MEDL.

Der vil blive noget at spise og drikke derfor vil vi gerne have tilmelding.
Carl Voss
tlf. 29684679