Ordinær generalforsamling

Vi starter med en rundtur på Lammefjorden i bus, en lokael landmand vil fortælle historien om inddæmningen
Af Lammefjorden.
Videre til Aspagaarden hvor vi ser maskinparken.
Derefter tilbage til pumpestationen hvor vi holder genefalforsamling.

INDKALDELSE VIL BLIVE SENDT UD PR. BREV TIL ALLE MEDL.

Der vil blive noget at spise og drikke derfor vil vi gerne have tilmelding.
Carl Voss
tlf. 29684679