Ordinær Generalforsamling

Den ordinære generalforsamling afholdes i år hos Danmarks Ferguson

museet i Glud ved Juelsminde. Vi starter kl. 10.00 med en rundvisning

på museet og afholder derefter generalforsamling.

Igen i år har bestyrelsen valgt at klubben vil være vært med lidt

mad og drikke. Derfor opfordres til at give lyd til formanden Carl

Voss.

Forslag der ønskes behandlet må være klubben i hænde senest 5 dage

inden generalforsamling. Disse kan ligeledes sendes til Carl Voss på

mail elle pr post til Bytoften 5 8660 Skanderborg

Se mere i kalenderen