Om klubben

Klubbens bestyrelse kan ses og kontaktes her

Klubben er for alle (børn under 16 dog kun i følgeskab med en voksen), som er interesserede i modeltraktorer.
Formålet med klubben er at samle folk i et interessefællesskab, for at bevare gamle
modeltraktorer, og være i stand til at skaffe nye modeller til rimelige priser.
Vi laver forskellige arrangementer relateret til modeltraktorer.

ModeltraktorklubbenDk er stiftet i 2006, som en landsdækkende klub. Det vil sige at vi ikke som sådan har hjemmehørende noget sted,
da vores medlemmer bor fordelt over helt landet, lige fra Bornholm, til Frederikshavn. Vi har derfor ikke et fælles klublokale, men arrangerer aktiviterer flere steder.
Aktiviteter i klub regi vil være:

  • 2 Årlige modeltraktortræf, et forårstræf på Sjælland, og et efterårstræf på Jylland
  • udflugter til maskinstationer, landbrug og evt. museer.
  • på medlemmernes eget initiativ, værkstedsaftener og minitræf.
  • klubtur til Husum (modeltraktormesse), og evt. andre i fremtiden (Zwolle) og måske et engelsk træf.
  • modelkonkurrence på klubtræf, læs deltager regler her
  • udgivelse af et klubblad 2 til 3 gange årligt med artikler, beskrivelse af modeller, tips og tricks og meget mere.

Det årlige kontingent er 250 kr.

Du kan læse Modeltraktorklubben.dk vedtægter ved at klikke på dette link: ModeltraktorklubbenDk vedtægter